Rada rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW PLASTUSIOWEGO PRZEDSZKOLA nr 414 z Oddziałami Integracyjnymi
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Przewodnicząca – Beata Czaplińska