Rada rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW PLASTUSIOWEGO PRZEDSZKOLA nr 414 z Oddziałami Integracyjnymi
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Przewodnicząca – Olga Kuta

Wice-Przewodnicząca – Beata Czaplińska

Sekretarz – Agnieszka Ciesielska

Skarbnik – Przemysław Filipek