Gr. IV Wiewiórki

Co porabiają Wiewiórki w kwietniu?

 

TYDZIEŃ I : Wiosenne powroty

 • Zapoznawanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski;
 • Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych ptaków, ich budowy i upierzenia;
 • Wzbogacanie wiadomości na temat wyglądu i zwyczajów bociana.

TYDZIEŃ II: Wiosna na wsi

 • Wzbogacenie wiedzy o zwierzętach żyjących na wsi;
 • Zapoznanie z pracą rolnika;
 • Utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt wiejskich dorosłych i młodych.

TYDZIEŃ III : Dbamy o przyrodę

 • Kształtowanie postawy proekologicznej;
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody;
 • Kształtowanie nawyków ekologicznych.

TYDZIEŃ IV : Moja miejscowość, mój region

 • Rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą;
 • Poznawanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta;
 • Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych miast w Polsce.

 

 

 

 

 

Font Resize