Płatności

Od dnia 1 września 2017 r. nie są pobierane opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

Wpłaty nadal można dokonać na poniższe konta:

  • opłata za żywienie: 86 1030 1508 0000 0005 5102 2056

Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414

Opłata za wyżywienie dziecka wnoszona jest z góry tj. do 10-go bieżącego miesiąca.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi – 15, 00 zł

 

Opłata za żywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu za każdy dzień nieobecności, w wysokości odpowiedniej wielokrotności dziennej stawki żywieniowej, w formie odpisu w kolejnym miesiącu.