Informacja – wojna na Ukrainie

Drodzy rodzice,

 

W obliczu inwazji rosyjskiej na Ukrainę w środkach masowego przekazu pojawia się coraz więcej tematów związanych z bieżącymi wydarzeniami. Pamiętajmy, że język mediów jest charakterystyczny, oddziałowujący na emocje odbiorców.

Dzieci niezamierzenie są odbiorcami przekazów medialnych i nie pozostają na nie obojętne, nawet wtedy gdy wydaje się, że nie są zainteresowane obserwacją serwisów informacyjnych są wrażliwe na doniesienia, które do nich docierają. Ponadto rozmowy w domach dotyczące obaw dorosłych poruszają wyobraźnię dzieci powodując u nich niepokój, lęk i rozdrażnienie.

 

Starajcie się zatem Państwo ograniczyć ilość docierających do dzieci treści związanych z wojną.  Pomóżcie im bez lęku i w adekwatny (sprzyjający ich wiekowi rozwojowemu) sposób zrozumieć zaistniałą sytuację, dbając tym samym o ich bezpieczeństwo psycho – fizyczne i dobrostan emocjonalny.