Gr. VII Pandy

Co porabiają Pandy w styczniu?

 1. Witamy Nowy Rok
 2. Co można robić zimą?
 3. Święto Babci i Dziadka
 4. Zimowe mistrzostwa sportowe

 

 • zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi);
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu; rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas;
 • utrwalenie informacji o cykliczności pór roku;
 • rozwijanie postrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności
 • doskonalenie umiejętności rozumienia przysłów;
 • utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem;
 • wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • wprowadzenie litery U, u; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: koło i trójkąt; rozwijanie umiejętności matematycznych i percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • odtwarzanie rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe,
 • doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;
 • rozwijanie umiejętności manualnych przy wykonywaniu upominku dla babci;
 • określanie kierunków na kartce papieru;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • wprowadzenie litery S, s; określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw;
 • przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy;
 • wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • doskonalenie pamięci; rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych;
 • rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów grupowych; tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów według określonych 2–3 cech.
Font Resize