Gr. IX Koale

Co porabiają Koale w kwietniu?

Temat 1: „Siły przyrody”

 • Kształtowanie poczucia szacunku wobec sił przyrody.
 • Poznanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, wdrażanie do dbania o środowisko naturalne.
 • Zabawy badawcze z globusem.
 • ćwiczenie przeliczania, operacje na zbiorach zastępczych podczas zabawy matematycznej „Ile kamieni jest w pudełku.
 • Wyrażanie radości z uczestniczenia w różnych formach muzyczno-tanecznych, nauka piosenki pt: „Woda”.
 • Rozwijanie wyobraźni podczas zabawy plastyczno – technicznej „Akwarium”.
 • Rozwijanie motoryki dużej podczas gimnastyki.
 • Zabawy dowolne na świeżym powietrzu.

Temat 2: „Cztery żywioły”

 • Poznanie czterech żywiołów „powietrza”, „ziemi”, „ognia” i „wody”
 • Kształtowanie poczucia szacunku do sił przyrody,
 • Dobieranie zjawiska przyrodniczego do właściwego żywiołu.
 • Poznawanie świata poprzez doświadczenia i eksperymenty.
 • Zabawy matematyczne „Co jest ciężkie a co lekkie”
 • Nauka piosenki „Krakowiaczek przedszkolaczek”
 • Zabawy plastyczne „Ognisko”
 • Zabawy ruchowe przy muzyce, nauka tańca żywiołów.
 • Ćwiczenie motoryki dużej podczas zabawy ruchowej z chustami.
 • Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych podczas ćwiczeń gimnastycznych.
 • Ćwiczenia gimnastyczne na przedszkolnym placu zabaw.

Temat 3: „Książka moim przyjacielem”

 • wzbogacanie wiedzy na temat: Jak powstają książki?
 • uświadamianie co to jest biblioteka, księgarnia, czym różnią się te dwa miejsca;
 • utrwalanie pojęć: autor, tytuł, wydawnictwo, pisarz, drukarz;
 • uświadamianie jak pisało się książki kiedyś i jak dziś się to robi;
 • wykonywanie okładki do książki, zabawy plastyczne;
 • nauka piosenki pt: „Piosenka o książeczce”
 • Wykonanie zakładek do książki zabawy plastyczno techniczne.
 • Poznanie przepisu na papier czerpany.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie motoryki dużej.
 • Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.

Temat 4: „Baśnie, bajki i legendy”

 • Uświadamianie co to są baśnie, bajki i legendy i czym się od siebie różnią.
 • Poznanie pojęcia „morał”.
 • Słuchanie legendy „O smoku wawelskim”
 • Przeliczanie w zakresie 10. Dopasowywanie liczmanów.
 • Utrwalanie pojęcia „para”.
 • Zabawa plastyczna wykonywanie zwierząt do znanego wiersza „Stefek Burczymucha”.
 • Rozwijanie motoryki małej podczas zabawy plastyczno – technicznej „Złota rybka”
 • Zabawy muzyczno – ruchowe przy utworze Ludwiga van Beethovena „Marsz turecki”
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Obserwowanie życia owadów.
 • Przystąpienie do programu profilaktyki chorób zakaźnych pt: „Więcej wiem mniej choruję”
Font Resize