Gr. VIII Pingwinki

Co porabiają Pingwinki w styczniu?

DZIEŃ I: „Baśnie, bajki i legendy”
– Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat
ulubionych bohaterów literackich;
– Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji;
– Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej;
– Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia;
– Rozbudzanie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci;
– Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
– Rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń;

TYDZIEŃ II: „W dawnych czasach”
– Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem;
– Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów;
– Poznawanie różnych form ekspresji artystycznej – rysowanie węglem;
– Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
– Kształtowanie umiejętności manualnych;
– Rozwijanie umiejętności rzutu i chwytu oburącz;
– Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym zbiorze jest ich mniej, w którym więcej, a w którym tyle samo;

TYDZIEŃ III: „Wynalazki”
– Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z podróżowaniem, środkami transportu;
– Kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych;
– Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat;
– Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby;
– Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy parateatralne i dramowe;
– Doskonalenie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów;
– Wdrażanie do umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy – przełamywanie barier typu „nie umiem”;

TYDZIEŃ IV: „Bale, bale w karnawale”
– Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi;
– Kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji;
– Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami;
– Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze strachem przed wizytą u fryzjera;
– Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania różnych emocji u innych osób;
– Kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych;

Font Resize