Gr. VIII Pingwinki

Co porabiają Pingwinki w kwietniu?

TYDZIEŃ I: „Wielkanoc”
– Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań
do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat;
– Doskonalenie umiejętności manualnych;
– Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi;
– Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek;
– Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
– Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych;
– Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
– Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych;
– Rozwijanie umiejętności składania życzeń;
– Doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj;
– Wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.
TYDZIEŃ II: „Praca rolnika”
– Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas
pobytu na wsi;
– Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta;
– Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin,
rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody;
– Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów;
– Zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba;
– Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji
ruchowej;
– Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych;;
– Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie –
pory roku;
– Zaznajamianie dzieci z różnymi rodzajami prac w gospodarstwie
w odniesieniu do pory roku.
TYDZIEŃ III: „Dbamy o naszą planetę”
– Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi;
– Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i
w schemacie własnego ciała;
– Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym
powietrzu;
– Wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi;
– Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji
ruchowej;
– Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej;
– Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi;
– Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych;
– Poznanie sposobów wykorzystania prądu;
– Kształtowanie świadomości ekologicznej;
– Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.
TYDZIEŃ IV: „Tajemnice książek”
– Rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem;
– Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej
książki;
– Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem;
– Budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru;
– Poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarza, grafika,
redaktora, drukarza;
– Rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie
opowiadania;
– Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji
ruchowej;
– Poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarni; wprowadzenie
do posługiwania się pieniędzmi poprzez zabawę w sklep;
– Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w księgarni;
– Zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki: wypożyczanie
i oddawanie książek;
– Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów (książek)
wg cech (np. wygląd, treść).
TYDZIEŃ IV: „Polska to mój dom”
– Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”;
– Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi;
– Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej
legendy;
– Rozwijanie umiejętności manualnych;
– Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni;
– Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji;
– Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin;
– Zachęcanie dzieci do aktywności badawczej;
– Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych;
– Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

Font Resize