Gr. VI Wróbelki

Co porabiają Wróbelki w kwietniu?

Temat kompleksowy: Wielkanoc

 • Przybliżenie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Kształtowanie kompetencji czytelniczych poprzez zabawy dydaktyczne.
 • Doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastycznych.
 • Przybliżenie sensu równości i nierówności, posługiwanie się znakami <, >, =.

Temat kompleksowy: Wiosna na wsi

 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych.
 • Wdrażanie do przejawiania troski w stosunku do zwierząt.
 • Zwrócenie uwagi na naturalne środowisko życia zwierząt hodowlanych.
 • Zrozumienie przeznaczenia miejsca jakim jest wiejskie podwórko, zwrócenie uwagi na miejsca takie jak: stajnia, kurnik, obora, stodoła.
 • Zwrócenie uwagi na to, co mamy dzięki zwierzętom: mleko, ubrania, mięso, jaja.
 • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, układanie sylwet zwierząt z użyciem klocków w kształcie figur geometrycznych.

Temat kompleksowy: Wiosenne powroty

 • wzbogacanie wiedzy o ptakach
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • wzbudzanie zainteresowania muzyką klasyczną
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • rozwijanie sprawności rąk
 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • utrwalanie nazw kolorów
 • ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania

Temat kompleksowy: Szanujemy środowisko, w którym żyjemy

 • Wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie.
 • Uświadomienie konieczności chronienia przyrody oraz dbania o środowisko.
 • Wdrażanie do poszanowania czystości.
 • Uświadamianie potrzeb segregowania śmieci.

Temat kompleksowy: Dzięki zmysłom poznajemy świat

 • Zapoznanie się ze zmysłami: wzroku, słuchu, smaku, w ęchu i dotyku,
 • Przedstawienie budowy ucha, języka, oka, nosa,
 • Usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej,
 • Usprawnianie małej i dużej motoryki,
 • Opisywanie przedmiotów za pomocą dotyku, smaku, węchu, wzroku.

 

 

Font Resize