Gr. V Jeżyki

Co porabiają Jeżyki w kiwetniu?

Temat kompleksowy: „Wiosenne powroty”

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadań,
 • zapoznanie z pierwszymi ptakami przylatującymi wiosną do Polski,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych ptaków, ich budowy i upierzenia,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wyglądu i zwyczajów bociana,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej,
 • rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
 • zapoznanie ze zwyczajami kukułki,
 • rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie prac plastyczno – konstrukcyjnych,
 • aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej.

Temat kompleksowy: „Wiosna na wsi”

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • zapoznanie z pracą rolnika,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • ustalenie nazw i wyglądu zwierząt wiejskich – dorosłych i młodych,
 • zwrócenie uwagi na różnice w wyglądzie osobników – dorosłego i młodego,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt wiejskich,
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
 • przełamywanie nieśmiałości i lęku przed wystąpieniami publicznymi,
 • rozwijanie sprawności ruchowej.

Temat kompleksowy: „Baśnie, bajki i bajeczki”

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego, określanie charakteru muzyki,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach,
 • ćwiczenie spostrzegawczości,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów,
 • poznawanie literatury dziecięcej,
 • wzbogacenie słownictwa czynnego dzieci.

Temat kompleksowy: „Dbamy o przyrodę”

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 • kształtowanie postawy proekologicznej,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wypowiadania się,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,
 • rozwijanie zdolności skupiania uwagi,
 • rozwijanie koncentracji,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • zachęcanie do dbania o środowisko,
 • poznawanie właściwości fizycznych wybranych odpadów,
 • kształtowanie nawyków ekologicznych,
 • rozwijanie umiejętności manualnych i wyobraźni twórczej,
 • utrwalanie sposobów na temat sposobów ochrony przyrody,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

 

 

Font Resize