Gr. V Jeżyki

Co porabiają Jeżyki w styczniu?

Temat kompleksowy: Nowy Rok się właśnie zaczął, więc z radości wszyscy skaczą!

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • dostrzeganie następstw dnia i nocy;
 • tworzenie prac plastycznych według własnego pomysłu;
 • zapoznanie z kalendarzem;
 • poznawanie nazw miesięcy oraz dni tygodnia;
 • wymienianie w prawidłowej kolejności nazw pór roku;
 • poznawanie sensu przysłów dotyczących miesięcy;
 • granie na instrumentach ze zmienną dynamiką;
 • kultywowanie zwyczaju powitania Nowego Roku;

Temat kompleksowy: Mijają dni, miesiące, lata.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • zachęcanie do składania życzeń;
 • dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej;
 • rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy z dziećmi w różnym wieku;
 • dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie;
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej;
 • wzbogacenie wiedzy na temat tekstów literackich;
 • utrwalenie wiedzy na temat swojego wieku;

Temat kompleksowy: Zima i zwierzęta.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • poznawanie sposobów pomagania ptakom zimą;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków;
 • rozwijanie intuicji geometrycznej;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • rozwijanie postaw proekologicznych;
 • rozwijanie wyobraźni twórczej;
 • rozwijanie kompetencji językowych;
 • zachęcanie do dokarmiania zwierząt;
 • poszerzanie wiedzy dotyczącej dokarmiania zwierząt zimą;

Temat kompleksowy: Babcia i dziadek

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie więzi z rodziną,
 • kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania prezentu dla innych;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie słuchu muzycznego, umiejętności wokalnych oraz pamięci słuchowej;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • wzbudzanie zainteresowania zabawami z czasów dzieciństwa babć i dziadków;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5 z zastosowaniem liczebników głównych;
Font Resize