Gr. IV Wiewiórki

Co porabiają Wiewiórki w styczniu?

TYDZIEŃ I : Mijają dni, miesiące, lata

 • Dostrzeganie rytmu występującego w przyrodzie;
 • Wdrażanie do okazywania empatii w stosunku do innych ludzi;
 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;

TYDZIEŃ II: Zima i zwierzęta

 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej zwierząt zimą;
 • Rozwijanie postaw proekologicznych i poznawanie sposobów pomagania ptakom;
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania ptaków i poznawanie wyglądu wybranych ptaków;

TYDZIEŃ III : Babcia i dziadek

 • Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych;
 • Rozwijanie sprawności manualnych;

TYDZIEŃ IV : W teatrze

 • Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych, parateatralnych;
 • Poszerzanie wiedzy i słownictwa dotyczącego teatru;
 • Recytowanie rymowanek, wierszy, połączone z odpowiednią mimiką, odpowiednim gestem, ruchem;
Font Resize