Gr. III Liski

Co porabiają Liski w kwietniu?

  1. „ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY”

–  Poznanie przez dzieci  polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych.
– Zapoznanie dzieci z elementami  stołu wielkanocnego i uwrażliwianie na tradycje.
– Kształtowanie  u dzieci umiejętności wypowiadania się na określony temat.
– Rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej podczas układania produktów w koszyku.       
– Poznawanie przez dzieci zwierząt kojarzonych z Wielkanocą podczas zabaw naśladowczych, muzyczno- ruchowych.
– Rozwijanie u dzieci zdyscyplinowania podczas wspólnego muzykowania.
– Rozwijanie u dzieci umiejętności przygotowania i dekorowania wielkanocnych wypieków.
– Naśladowanie przez dzieci czynności z życia codziennego oraz rozwijanie
ich  możliwości percepcyjnych.

  1. „WIELKANOC”

– Zdobywanie przez dzieci wiedzy o wsi i jej mieszkańcach.

– Nabywanie umiejętności odróżniania miasta od wsi przez dzieci.
– Rozbudzanie u dzieci szacunku do różnych grup społecznych, odmienności kulturowej.
– Rozwijanie u dzieci procesów analizy i syntezy, a także wyciąganie prostych wniosków z treści obrazków.
– Utrwalenie u dzieci pojęcia „para” oraz dobieranie par przeciwstawnych.
– Kształtowanie  u dzieci umiejętności pokonywania trudności.
– Rozwijanie wrażliwości muzycznej u dzieci.
– Zapoznanie dzieci ze zwyczajem śmigusa- dyngusa i przygotowanie własnej dyngusów ki.
– Ćwiczenie kreatywności dzieci podczas działań plastyczno- technicznych;
– Odczuwanie przez dzieci przynależności podczas uczestnictwa w tradycjach rodzinnych

  1. „Z KULTURĄ ZA PAN BRAT”

– Zapoznawanie dzieci ze znaczeniem uczuć w życiu człowieka.
– Wykorzystywanie dramy jako środka do wyrażania emocji dzieci.
– Wykonywanie z dziećmi ćwiczeń radzenia sobie z przykrymi uczuciami.
– Zapoznanie dzieci z  zasadami zachowania się w kinie i teatrze.
– Rozwijanie u dzieci umiejętności naśladowania.
– Poszerzanie wiedzy dzieci na temat baletu, rozwijanie płynności ruchów.
– Zapoznanie dzieci z zawodem malarza.
– Wdrażanie dzieci do odpowiedniego używania słów: „malarz, galeria, obraz”
– Wyrażanie emocji dziecka podczas malowania.

  1. „JESTEM KULTURALNY”

– Ćwiczenie z dziećmi kulturalnego zachowania się przy stole oraz kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych.
– Motywowanie dzieci do udziału w życiu kulturalnym przedszkola.

– Zapoznanie dzieci z akcesoriami urodzinowymi.
– Kształtowanie u dzieci odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości typu urodziny, motywowanie do kulturalnego zachowywania się;
– Stwarzanie dzieciom warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 – Utrwalanie z dziećmi znajomości zwrotów grzecznościowych: „Dzień dobry i do widzenia”.
– Wyrażanie emocji przez dzieci przez śpiew.
– Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci.
– Kształtowanie  u dzieci potrzeby wyrażania siebie w parach plastycznych.
– Dostrzeganie wartości emocjonalnej w gotowej pracy.

 

Font Resize