Gr. II Żabki

Co porabiają Żabki w styczniu?

Tydzień 1: „Płynie czas”:

 • kształtowanie poczucia szacunku wobec ludzi starszych;
 • poznanie tradycji związanych z mijającym rokiem;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7 w sytuacjach życiowych;
 • uwrażliwienie na zmianę tempa, rytmu;
 • utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących upływu czasu i sposobu jego pomiaru;
 • utrwalanie wiadomości dotyczących następstw lat, pór roku, miesięcy, dni tygodnia, pór dnia.

Tydzień 2: „Sport to zdrowie”:

 • kształtowanie świadomości, że sprawność fizyczna jest podstawą zdrowia w życiu człowieka;
 • operowanie nowymi pojęciami dotyczącymi dyscyplin sportowych;
 • kształtowanie słuchu fonematycznego;
 • zachęcanie do dzielenia się z innymi swoją wiedzą i spostrzeżeniami;
 • kształtowanie umiejętności przeliczania w sytuacjach życiowych;
 • rozwijanie percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 • kształtowanie właściwych postaw dotyczących bezpieczeństwa.

Tydzień 3: „Młodsi i starsi”:

 • kształtowanie poczucia szacunku w stosunku do osób starszych;
 • operowanie pojęciami: najpierw, potem, na początku, na koniec;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny oraz zachęcanie do pomocy osobom starszym;
 • nabywanie umiejętności współdziałania;
 • wyrażanie radości z możliwości robienia niespodzianek dla najbliższych;
 • nabywanie umiejętności planowania pracy oraz przedstawiania jej efektów.

Tydzień 4: „Dbam o zdrowie”:

 • poznawanie symboli igrzysk olimpijskich;
 • poznawanie procesu powstawania kazeiny;
 • rozwijanie zainteresowań różnymi dyscyplinami sportowymi;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania i definiowania;
 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i poznawanie zasad zdrowego stylu życia;
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych.
Font Resize