Gr. X Kangurki

Co porabiają Kangurki w kwietniu?

Temat 1: „Tradycje wielkanocne”

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji.
 • Poznawanie tradycji wielkanocnych.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas wykonywania zadań technicznych.
 • Zozwijanie zdolności muzycznych; nauka piosenki „Śmigus – dyngus”.
 • Zabawy plastyczne, wykonywanie ozdób wielkanocnych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej; ćwiczenie równowagi i zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach ruchowych.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 8.
 • Zabawy swobodne na przedszkolnym placu zabaw.

Temat 2: „Z kulturą za pan brat”

 • Kształtowanie wartości dotyczącej szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej.
 • Nabywanie umiejętności dotyczących używania zwrotów grzecznościowych w życiu

Codziennym.

 • Poznanie nowych pojęć: kultura masowa, kultura materialna, kultura fizyczna, kultura ludowa.
 • Utrwalanie wiadomości jak zachowywać się w kinie, teatrze, czy na koncercie.
 • Wykonywanie plakatu do ulubionego filmu – zabawy plastyczne.
 • Słuchanie muzyki poważnej – zabawa w koncert.
 • Nauka piosenki „Grzeczne słówka”.
 • Zagadki słuchowe. Rozwijanie percepcji słuchowej.
 • Doskonalenie koordynacji ruchowej.
 • Zabawy na świeżym powietrzu.

Temat 3: „Jesteśmy kulturalni”

 • Utrwalanie wiadomości jak prawidłowa zachowywać się przy stole, czy w sklepie.
 • Poznanie i wysłuchanie wiersza Jana Brzechwy pt: „Kwoka”.
 • „Przyjmujemy gości” – zabawa dydaktyczna.
 • Poznawanie pojęcia ekokultura.
 • Tworzenie wystawy sklepowej zabawy plastyczne.
 • Wykonywanie pracy technicznej – Ekologiczne instrumenty.
 • Koncert z ekologicznymi instrumentami.
 • „Mówię dziękuję” – nauka tańca.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie motoryki dużej.
 • Zabawy ruchowe na przedszkolnym placu zabaw.

Temat 4: „Książka moim przyjacielem”

 • wzbogacanie wiedzy na temat: Jak powstają książki?
 • uświadamianie co to jest biblioteka, księgarnia, czym różnią się te dwa miejsca;
 • utrwalanie pojęć: autor, tytuł, wydawnictwo, pisarz, drukarz;
 • uświadamianie jak pisało się książki kiedyś i jak dziś się to robi;
 • wykonywanie okładki do książki, zabawy plastyczne;
 • nauka piosenki pt: „Piosenka o książeczce”
 • Wykonanie zakładek do książki zabawy plastyczno techniczne.
 • Poznanie przepisu na papier czerpany.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie motoryki dużej.
 • Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.

Temat 5: „Baśnie, bajki i legendy”

 • Uświadamianie co to są baśnie, bajki i legendy i czym się od siebie różnią.
 • Poznanie pojęcia „morał”.
 • Słuchanie legendy „O smoku wawelskim”
 • Przeliczanie w zakresie 10. Dopasowywanie liczmanów.
 • Utrwalanie pojęcia „para”.
 • Zabawa plastyczna wykonywanie zwierząt do znanego wiersza „Stefek Burczymucha”.
 • Rozwijanie motoryki małej podczas zabawy plastyczno – technicznej „Złota rybka”
 • Zabawy muzyczno – ruchowe przy utworze Ludwiga van Beethovena „Marsz turecki”
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Obserwowanie życia owadów.

 

 

 

 

Font Resize