Gr. I Myszki

Co porabiają Myszki w styczniu?

 1. TEMAT: „PŁYNIE CZAS”
 • Zapoznanie dzieci z tradycją witania Nowego Roku.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności aktorskich.
 • Poznanie przez dzieci nazw dni tygodnia.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności tworzenia zdobień.
 • Zapoznanie dzieci z charakterystyką poszczególnych pór roku.
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania różnic w porach roku.
 • Nabywanie przez dzieci wrażliwości muzycznej oraz rozwijanie aktywności muzyczno- ruchowej.
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Zapoznanie dzieci z symbolami i kolorystyką dnia oraz nocy.
 1. TEMAT: „MŁODSI I STARSI”
 • Nabywanie przez dzieci umiejętności nazywania członków rodziny.
 • Rozumienie pojęcia „rodzina”.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności odnajdywania kształtów w przedmiotach codziennego użytku.
 • Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • Rozwijanie logicznego myślenia u dzieci podczas wykonywania zagadek.
 • Kształtowanie wrażliwości słuchowej u dzieci oraz świadomości dotyczącej dbania o słuch.
 1. TEMAT: „SPORT TO ZDROWIE”
 • Doskonalenie u dzieci pojęć: „mały”, „duży”.
 • Uwrażliwianie dzieci na bezpieczne zachowanie podczas zabaw zimowych.
 • Kształtowanie u dzieci świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i na śniegu.
 • Wdrażanie dzieci do zasad bezpiecznej zabawy w przeznaczonych do tego miejscach.
 • Kształtowanie umiejętności odróżniania pary od jednostki.
 • Rozwijanie u dzieci motoryki w zakresie zwinności. 
 1. TEMAT: „DBAM O ZDROWIE”
 • Uświadamianie dzieciom zagrożeń płynących ze świata i zwierząt.
 • Poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego organizowania zabaw na dworze.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności określania cech przymiotników za pomocą przymiotników.
 • Rozwijanie umiejętności segregowania elementów od najmniejszego do największego.
 • Utrwalanie dzieciom nazw części ciała.
 • Zapoznanie dzieci z odpowiednim zachowaniem się podczas spotkania z nieznanym psem.
 • Rozwijanie sytuacji sprzyjających aktywności ruchowej.
Font Resize