Gr. I Myszki

Co porabiają Myszki w kwietniu?

 1. Tydzień 1
  Temat: „ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY”
  – poznanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych;
  – nazywanie elementów stołu wielkanocnego;
  – uwrażliwianie na tradycje;
  – kultywowanie tradycji „przygotowanie koszyka do poświęcenia”;
  – kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
  – rozwijanie wrażliwości estetycznej podczas układania produktów w koszyku;
  – poznawanie zwierząt kojarzonych z Wielkanocą podczas zabaw naśladowczych, muzyczno- ruchowych;
  – kształtowanie wrażliwości na barwę instrumentu;
  – rozwijanie zdyscyplinowania podczas wspólnego muzykowania;
  – rozwijanie umiejętności przygotowania i dekorowania wielkanocnych wypieków;
 2. Tydzień 2
  Temat: „WIELKANOC”
  – zdobywanie wiedzy o wsi i jej mieszkańcach;
  – odróżnianie miasta od wsi;
  – dzielenie się wiedzą z innymi;
  – rozbudzanie szacunku do różnych grup społecznych;
  – odmienności kulturowej;
  – rozwijanie procesów analizy i syntezy;
  – wyciąganie prostych wniosków z treści obrazków;
  – ćwiczenie oczekiwania na swoją kolej podczas wypowiedzi;
  – utrwalenie pojęcia „para”;
  – dobieranie par przeciwstawnych;
  – kształtowanie umiejętności pokonywania trudności;
  – poznanie charakterystycznych cech kotów;
  – klaskanie w rytm melodii;
  – rozwiązywanie wrażliwości muzycznej;
  – poznanie zwyczaju śmigusa- dyngusa i przygotowanie własnej dyngusów ki;
  – ćwiczenie kreatywności podczas działań plastyczno- technicznych;
  – odczuwanie przynależności podczas uczestnictwa w tradycjach rodzinnych.

  Tydzień 3
  Temat: „Z KULTURĄ ZA PAN BRAT”
  – rozumienie znaczenia uczuć w życiu człowieka;
  – wykorzystywanie dramy jako środka do wyrażania emocji;
  – ćwiczenie radzenia sobie z przykrymi uczuciami;
  – rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;
  – doszukiwanie się przyczyny wydarzenia;
  – poznanie zasad zachowania się w kinie.
  – dostrzeganie regularności rytmu w zabawie;
  – rozwijanie umiejętności naśladowania;
  – poznanie zasad zachowania się w teatrze;
  – poszerzanie wiedzy na temat baletu;
  – rozwijanie płynności ruchów;
  – wyrażanie siebie i własnych emocji poprzez ruch;
  – poznanie zawodu malarza;
  – wdrażanie do odpowiedniego używania słów: „malarz, galeria, obraz”
  – wyrażanie siebie w malarstwie.

  Tydzień 4
  Temat: „JESTEM KULTURALNY”
  – ćwiczenie kulturalnego zachowania się przy stole;
  – kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych;
  – motywowanie do udziału w życiu kulturalnym przedszkola;
  – poznanie akcesoriów urodzinowych;
  – kształtowanie odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości typu urodziny;
  – stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
  – utrwalanie znajomości zwrotów grzecznościowych: „Dzień dobry i do widzenia”;
  – ćwiczenie umiejętności odpowiedniego stosowania zwrotu w danej sytuacji;
  – motywowanie do kulturalnego zachowywania się;
  – próba określenia własnych praw na podstawie piosenki;
  – ćwiczenie umiejętności wyrażania sprzeciwu;
  – wyrażanie emocji w formie śpiewu;
  – rozwijanie zdolności plastycznych;
  – odczuwanie potrzeby wyrażania siebie w parach plastycznych;
  – dostrzeganie wartości emocjonalnej w gotowej pracy.

   

Font Resize